WHITE ENERGY SYSTEMS - Yenilikçi Enerji Üretim Sistemleri


WHITE ENERGY SYSTEMS Ltd. kalıcılık ilkesi ışığında mücadele veriyor ve çalışıyor. Dünyamızı geleceğin nesillerine en sağlıklı şekilde teslim etmek istiyoruz, buna mecburuz. Özellikle de şirketlerimize büyük külfetler getiren, hatta giderek daha fazla nisbette projelerin ekonomik olup olmayacağı hususunu belirleyen atık değerlendirme ekonomisinin öneminin bilincindeyiz.

WHITE ENERGY SYSTEMS Ltd. sunduğu sistem çözümleriyle, şirketlerin daha ekonomik çalışmasını ve daha da güçlenmelerini sağlıyor. Biz kalıcılık ilkesi temelinde, hem de enerji üreterek sanayi atıklarının ve ev çöplerinin üstesinden geliyoruz.

Bir hizmet müessesesi olan WHITE ENERGY SYSTEMS Ltd., birbiriyle kombineli şekilde ya da tek sistem şeklinde uygulamaya alınabilen ve atık değerlendirme sahasına yenilik getiren üç atık işleme sistemini ticari partner vasfıyla piyasaya sunuyor. Sistemlerimizin ileriki süreçlerde de sürekli olarak genişletilmesi ve geliştirilmesi mümkün. Bu sistemlerin CO2 bilançosu nötral; proses sonunda geriye değerlendirilemeyecek hemen hiç artık madde kalmıyor, sistem bütün atıkları değerlendirebiliyor. Sosyal açıdan getireceği kazançlar da cabası. Kullanılış şekline göre çevre sakinlerine yeni iş yerleri de yaratıyor.

WHITE ENERGY SYSTEMS Ltd. sayesinde sorunlarınıza yüksek verimle, etkin ve kalıcı çözümler getireceksiniz ve çevreye zarar vermeden hem enerji hem de karma ürünler üretebileceksiniz:

  • Ev ve sanayi atıkları enerjiye dönüşüyor
  • Arıtım artığı çamurlar enerjiye dönüşüyor
  • Biyokütleler enerjiye dönüşüyor
  • CO2 muhteviyatı açısından nötral, hatta negatif değerde biyolojik kömür üretimi
  • Karma ürün üretimi örn. kiremit, ağır yük paletleri

Piyasalara şu anda yalnız kısmi çözümler getiren yöntemler hakim. White Energie Systems ise sözlere hem belli bir atıktan enerji üretilmesini sağlayan, hem de kombine yöntemle atıkların geriye hemen hiç artık kalmayacak şekilde tamamen değerlendirilmesini sağlayan sistemler takdim ediyor.

Atık değerlendirme sistemlerimiz: Hidrotermal Karbonlştırma ve Entegreli Atık İşleme Sistemi.