IWS-Yöntemi - Entegreli Atık İşleme Sistemi / Ham madde İşleme


Tarihçesi
IWS yöntemi, LTC ve HTC yöntemlerinin avantajlarını bir araya getiriyor. Bu sistemde önceden ayrıştırılmış, kullanılmış plastiklerin işlenmesiyle birlikte, geriye hemen hemen hiç atık artığı kalmıyor ve sistemle yeni mamuller de üretilebiliyor.

Yöntemin kısaca tasviri
Prosese başlamadan önce mevcut atıkların mekanik yollarla ayrıştırılması icap ediyor. Cam ve sırf metalik olan atıklar (demir, alüminyum, bakır vs.) birbirinden ayrıştırılıyor ve doğrudan recycling sürecine sevk ediliyor.
Geriye kalan ev çöpü ve sanayi atıkları da yeniden kullanım için altı kategoriye göre birbirinden ayrıştırılıyor:

 1. Saf cins plastik,
 2. Karışık plastikler, tekstil, sentetik zemin döşemeleri, tekerler, mobilya, muhtelif inşaat atıkları ,
 3. Seramik, kum, taşlar, kirli cam,
 4. Sıvı yağlar, katı yağlar, boyalar, çözücü ve eritici maddeler, kirlenmiş zemin,
 5. Kuru organik çöp ve biyokütleler,
 6. Yaş organik çöp ve biyokütle, arıtma artığı organik çamurlar.

İnşaat molozu ve taşlar ufaltıldıktan sonra bir karıştırma tamburunda, LTC işleminden gelen saf cins plastiklerle, kumla, ürün külüyle ve diğer anorganik atık ürünleriyle birlikte ısıtılıyor. Isıtma yoluyla bireşim prosedüründen geçen bu maddelerden yeni mamuller üretilebilecek bir polimer oluşuyor.

Bu sert ve dayanıklı polimer aynı zamanda oldukça uzun ömürlü; dolayısıyla örneğin dam kiremiti, ağır yük paletleri, demiryolu traverleri, kanalizasyon kapağı gibi mamullerin üretiminde ya da kaldırımlar için parke taşı, asfalt yol bariyerleri vs. üretiminde ve daha bir çok alanda kullanılabiliyor.


Yaş organik çöp (biyo çöp, besin maddeleri, yeşillik, kağıt) ve hatta arıtma artığı çamurlar, HTC sistemiyle biyolojik kömüre dönüştürülüyor ve LTC prosesine gönderilebiliyor.

Geriye kalan organik ve fosil atık maddeler, büyüklük derecesine göre birbirinden ayrıştırılıp bir döner borulu proliz fırınında LTC yöntemiyle, yeniden kullanılabilecek ürün külüne ve sentetik sert gaza dönüştürülüyor.

Daha küçük organik ve fosil atıklarsa 5 mm'lik zerrecikler oluşturacak şekilde ufaltılıyor; sonra HTC prosesinden gelen biyolojik kömür ve LTC prosesinden elde edilen sentetik sert gazla birlikte, infraruj gaz akımı prolizi yoluyla metan gazına dönüştürülüyor. Metan gazı da elektrik üretiminde kullanılan bir türbini çalıştırıyor.

Avantajları ve kalıcılık

 • Kalıcılık özelliği taşıyan, deneyimden geçmiş iki sistem sayesinde (HTC ve LTC) çevre sağlığı açısından tamamen ökolojik bit yöntem.
 • Atık artığı miktarını asgariye indiriyor. Tesisata giren hemen her madde yeniden değerlendirilebiliyor.
 • Teşvik bulabilecek, kalıcı, istihdam sağlayan bir proje.
 • Tesisatın küçük ve desantralize çalışma özelliği, atık nakil yollarının kısa olmasını sağlıyor ve çevre sağlık bilançosunu güçlendiriyor.
 • Tesisatın ürettiği mamuller, tesisatın istihsal kapasitesini yükseltiyor. İstenirse bu mamullerin recycling prosedürüne entegresi de mümkün.
 • Çöp problemine kesin çözüm. Mevcut atık boşaltma yerleri de her zaman bu sisteme dahil edilebiliyor.

Teferruatlı bilgi ve sistemi daha yakından tanımak için Frankfurt am Main şubemize başvurunuz.

W.E.S. – White Energy Systems Ltd.
Niederlassung Frankfurt am Main
Beethovenplatz 1-3
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon: +49 171 55 34 731

info@white-energy-systems.com